top of page
ABIMSTUDIO.jpeg

ABIMSTUDIO

our creations are higher than us

Piscina Mirabilis 

Contemporary art is an unlimited array of contexts. Piscina Mirabilis is an utmost rigid entity with a clear function. To converge the limitlessness of the first and the rigidity of the second, a proposal of a museum promenade is made; which forces the experience of the museum within the spatiality of the interior of the cistern. Constantly alternating the human perception of visual depth and perspective and creating unexpected encounters with the exhibited artworks, it is an element that covers a large portion of the inner cistern.

 

Piscina Mirabilis 

Çağdaş sanat sınırsız bir bağlam dizisidir. Piscina Mirabilis, net bir işleve sahip son derece katı bir varlıktır. İlkinin sınırsızlığı ile ikincisinin katılığını bir araya getirmek için bir müze gezinti yeri önerisi yapılmıştır; sarnıcın iç mekânsallığı içinde müzenin deneyimi bu sayede zorlanmıştır. Müze insanın görsel derinlik ve perspektif algısını sürekli değiştiren ve sergilenen eserlerle beklenmedik karşılaşmalar yaratan, iç sarnıcın büyük bir bölümünü kaplayan bir unsurdur.

bottom of page