top of page
ABIMSTUDIO.jpeg

ABIMSTUDIO

our creations are higher than us

Kadıköy Maritime Museum

Kadıköy Maritime Museum was designed on the ancient Phoenician port in the city of kadıköy, formerly Khalkedon, in Istanbul, Turkey. The main purpose of the design is to establish an indoor and outdoor museum where the artifacts found after archaeological excavations are exhibited in the context in which they were unearthed. An unusual architectural and landscape solution was produced by passing the museum under the stream to ensure the continuity of the stream that formed the ancient Phoenician port.

 

Kadıköy Denizcilik Müzesi

Kadıköy Denizcilik Müzesi, Türkiye'de eski adı Khalkedon olan Kadıköy kentindeki antik Fenike limanında tasarlandı. Tasarımın temel amacı, arkeolojik kazılardan sonra bulunan eserlerin ortaya çıkarıldıkları bağlamda sergilendiği bir açık ve kapalı müze oluşturmaktır. Antik Fenike limanını oluşturan derenin devamlılığını sağlamak için müzeyi dere altından geçirerek alışılmadık bir mimari ve peyzaj çözümü üretilmiştir.

bottom of page