top of page
ABIMSTUDIO.jpeg

ABIMSTUDIO

our creations are higher than us

Kilise Konsept Tasarımı

21. yüzyılın çağdaş yorumuyla dini yapılarda sıkça kullanılmış simgelerin ve ışığın yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkarılmış bir konsept projedir. Anıtsallığın yalınlık ile bir araya getirilmesi ile doğal çevre içinde öne çıkan bir kontrast oluşturulmak istenmiştir.

Church Consept Design

It is a concept project created by the reinterpretation of symbols and light frequently used in religious buildings with the contemporary interpretation of the 21st century. By combining monumentality with simplicity, it was desired to create a prominent contrast in the natural environment.

bottom of page